Video

Instruktionsvideo för IDAL

Denna instruktionsvideo ger en inblick i hur man använder IDAL.
Kontakta MSD Animal Health om du vill ha mer information.