Om

Hva er IDAL

IDAL er en nålefri sprøyte som er utviklet til å gi en fast, lav vaksinedose i grisens lærhud.
Intradermal vaksinasjon gir mulighet for korrekt, enkel, hurtig og sikker tildeling av vaksiner1 til svin og er særlig velegnet til store besetninger.