Om

Vad är IDAL?

IDAL är en nålfri spruta som tagits fram för administrering av en fast, låg vaccindos i grisens läderhud.
Intradermal vaccination möjliggör korrekt, lätt, snabb och säker administrering av vaccin1 till svin. Det är särskilt lämpligt för stora djurbesättningar.