Nålfri vaccination

Nålfri vaccination

Nålfri vaccination har flera fördelar

Det är flera fördelar med att använda nålfri vaccination med IDAL om man jämför med den traditionella vaccinationen med kanyl.

Smärtfri och säker vaccination

Kanyler ska vara vassa för att inte orsaka grisen onödig smärta vid injektionen. Engångskanyler förlorar snabbt sin skärpa och en sliten kanyl kräver mer kraft för att tränga igenom huden, med därmed åtföljande risk för att man sticker fel.
IDAL ger en nålfri vaccination som i stort sett är smärtfri. Detta innebär ökat välbefinnande
Med IDAL ger du enkelt och säkert upp till 1 000 injektioner per laddning.

Varför nålfrihet i stället för kanyl?

Kanyler överför blod och vätska som eventuellt kan innehålla smittämnen, från djur till djur. IDAL sprutar in vaccinet i huden utan att använda nål, och därför är risken för smittöverföring via blod och vätskor mycket lägre5.


Oanvänd kanyl (foto MSD AH Tyskland)


Kanyl använd 1 gång (foto MSD AH Tyskland)


Kanyl använd 2 gånger (foto MSD AH Tyskland)


Kanyl använd 12 gånger (foto MSD AH Tyskland)


1) Ferrari L. et al. (2011). Evaluation of the immune response induced by intradermal vaccination by using a needleless system in comparison with the intramuscular route in conventional pigs. Research in Veterinary Science 90 64-71.
2) Visser, N., Egger, W. and Lütticken, D. (1994). Intradermal application of Aujeszkey’s disease virus strain Begonia with tocopherol-based adjuvant and a novel design injection device. Acta Veterinaria Hungarica 42 (2-3), pp. 413-418
3) Bekendtgørelse nr. 780 af 24/06/201 §8 – Bekendtgørelse om dyreejers anvendelser af lægemidler til dyr samt offentlig egenkontrol med restkoncentrationer.
4) Tassis, P.D. et al. (2002). Clinical evaluation of intradermal vaccination against porcine inzootic pneumonia (Mycoplasma Hyopneumoniae). Veterinary Record, published online doi: 10.1136/vr. 100239
5) Baker, S. R et. al. (2012). Evaluation of a needle-free injection device to prevent hematogenous transmission of porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Journal of Swine Health and Production. Vol. 20. No. 3. 123-128.