Nålefri vaksinasjon

Nålefri vaksinasjon

Nålefri vaksinasjon gir flere fordeler

Det er flere fordeler ved nålefri vaksinasjon med IDAL, sammenlignet med tradisjonell vaksinasjon med kanyler.

Smertefri vaksinasjon

Kanyler skal være skarpe for ikke å påføre grisen unødig smerte i forbindelse med injeksjon.
IDAL gir en nålefri vaksinasjon som stort sett er smertefri. Dette gir økt velferd.

Enkel og sikker vaksinasjon

Engangskanyler mister hurtig skarpheten, og en slitt kanyle krever derfor mer kraft for å trenge igjennom huden. Dette øker risikoen for å stikke galt. Med IDAL vaksinerer du enkelt og sikkert opp til 1000 injeksjoner pr. oppladning.

Hvorfor nålefrihet i stedet for kanyle?

Kanyler flytter blod og væske med eventuell smitte fra dyr til dyr. IDAL sprøyter vaksinen inn i huden uten bruk av nåler, og derfor er det en betydelig mindre smitterisiko via blod og væske5.


Ubrukt kanyle (foto MSD AH Tyskland)


Kanyle brukt 1 gang (foto MSD AH Tyskland)


Kanyle brukt 2 ganger (foto MSD AH Tyskland)


Kanyle brukt 12 ganger (foto MSD AH Tyskland)


1) Ferrari L. et al. (2011). Evaluation of the immune response induced by intradermal vaccination by using a needleless system in comparison with the intramuscular route in conventional pigs. Research in Veterinary Science 90 64-71.
2) Visser, N., Egger, W. and Lütticken, D. (1994). Intradermal application of Aujeszkey’s disease virus strain Begonia with tocopherol-based adjuvant and a novel design injection device. Acta Veterinaria Hungarica 42 (2-3), pp. 413-418
3) Bekendtgørelse nr. 780 af 24/06/201 §8 – Bekendtgørelse om dyreejers anvendelser af lægemidler til dyr samt offentlig egenkontrol med restkoncentrationer.
4) Tassis, P.D. et al. (2002). Clinical evaluation of intradermal vaccination against porcine inzootic pneumonia (Mycoplasma Hyopneumoniae). Veterinary Record, published online doi: 10.1136/vr. 100239
5) Baker, S. R et. al. (2012). Evaluation of a needle-free injection device to prevent hematogenous transmission of porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Journal of Swine Health and Production. Vol. 20. No. 3. 123-128.