ID vaksinasjon

Intradermal vaksinasjon

9b74c44e62-IDAL Translucent inside springs2I den moderne svineproduksjonen styrer svineprodusentene ofte større spesialiserte enheter. For å styre og kontrollere helsesituasjonen hos besetningene på en enkel og effektiv måte, er det behov for systemer og metoder som er hurtige og driftssikre. Den moderne forbruker krever matvarer som er fri for restprodukter og følgeskader, uansett om de stammer fra legemidler eller vaksiner. Intradermal tildeling av vaksiner kombinerer både forbrukernes behov for sikre matvarer og bøndenes etterspørsel etter en effektiv, brukervennlig og enkel vaksinasjonsmetode for besetningen.

Immunrespons fremkalt av intradermal vaksinasjon

Vaksinedeponering

Ved intradermal vaksinasjon deponeres vaksinen i grisens lærhud (dermis). IDAL sikrer at vaksinen utløser et sterkt vaksinesvar fra dendrittcellene.

Effektiv immunrespons

Studier har vist at intradermal vaksinasjon – ved bruk av nålefri sprøyte – kan indusere en sterk humoral og cellulær immunrespons av minst samme styrke som ved tradisjonell intramuskulær vaksinasjon1

Fordeler for grisen

 • Lite injeksjonsvolum (0,2 ml)
 • Mindre smertefullt1
 • Forbedret dyrevelferd
 • Ingen risiko for knekking av kanyler
 • Ingen beskadigelse av muskelvev
 • Sterk immunrespons1
 • Minimal risiko for smitteoverføring mellom grisene
 • Vaksinen hemmes ikke av antistoffer fra råmelk fra purker2

Fordeler for brukeren

 • Brukervennlig1
 • Økt fleksibilitet i valg av vaksinasjonssted3
 • Vaksinasjon krever minimal fysisk innsats4
 • Høytytende batteri
 • Gir mer enn 1000 doser på en oppladning
 • Stort antall griser kan vaksineres i løpet av en kort tidsperiode


1) Ferrari L. et al. (2011). Evaluation of the immune response induced by intradermal vaccination by using a needleless system in comparison with the intramuscular route in conventional pigs. Research in Veterinary Science 90 64-71.
2) Visser, N., Egger, W. and Lütticken, D. (1994). Intradermal application of Aujeszkey’s disease virus strain Begonia with tocopherol-based adjuvant and a novel design injection device. Acta Veterinaria Hungarica 42 (2-3), pp. 413-418
3) Bekendtgørelse nr. 780 af 24/06/201 §8 – Bekendtgørelse om dyreejers anvendelser af lægemidler til dyr samt offentlig egenkontrol med restkoncentrationer.
4) Tassis, P.D. et al. (2002). Clinical evaluation of intradermal vaccination against porcine inzootic pneumonia (Mycoplasma Hyopneumoniae). Veterinary Record, published online doi: 10.1136/vr. 100239
5)Baker, S. R et. al. (2012). Evaluation of a needle-free injection device to prevent hematogenous transmission of porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Journal of Swine Health and Production. Vol. 20. No. 3. 123-128.