ID vaccination

Intradermal vaccination

9b74c44e62-IDAL Translucent inside springs2I den moderna svinproduktionen arbetar man mer och mer med stora och specialiserade enheter. För att enkelt och effektivt kunna styra och kontrollera djurens hälsa behövs system och metoder som är snabba och driftssäkra. Dagens konsumenter kräver livsmedel som är fria från restprodukter och skador, oavsett om dessa orsakats av läkemedel eller vacciner. Genom intradermal vaccination tillgodoses både konsumenternas behov av säkra livsmedel och lantbrukarnas önskemål om en effektiv, användarvänlig och enkel vaccinationsmetod för besättningen.

Immunsvaret efter intradermal vaccination

Deponering av vaccinet

Vid intradermal vaccination deponeras vaccinet i grisens läderhud (dermis) där vaccinet utlöser ett kraftigt immunsvar från dendritiska celler i området.

Effektiv immunrespons

Studier har visat att intradermal vaccination – med användning av nålfri spruta – kan inducera ett kraftigt humoralt och cellulärt immunsvar som är minst lika starkt som vid traditionell intramuskulär vaccination1.

Fördelar för grisen

 • Liten injektionsvolym (0,2 ml)
 • Mindre smärta1
 • Bättre för djurens välbefinnande
 • Ingen risk för avbrutna kanyler
 • Skadar inte muskelvävnaden
 • Starkt immunsvar1
 • Minimal risk för överföring av smitta mellan grisarna
 • Vaccinet hämmas inte av antikroppar från suggans råmjölk2

Fördelar för användaren

 • Användarvänlig1
 • Större flexibilitet vid val av vaccinationsställe3
 • Vaccinationen kräver minimal fysisk styrka4
 • Högenergibatteri
 • Ger över 1000 doser på en uppladdning
 • Ett stort antal grisar kan vaccineras på kort tid


1) Ferrari L. et al. (2011). Evaluation of the immune response induced by intradermal vaccination by using a needleless system in comparison with the intramuscular route in conventional pigs. Research in Veterinary Science 90 64-71.
2) Visser, N., Egger, W. and Lütticken, D. (1994). Intradermal application of Aujeszkey’s disease virus strain Begonia with tocopherol-based adjuvant and a novel design injection device. Acta Veterinaria Hungarica 42 (2-3), pp. 413-418
3) Bekendtgørelse nr. 780 af 24/06/201 §8 – Bekendtgørelse om dyreejers anvendelser af lægemidler til dyr samt offentlig egenkontrol med restkoncentrationer.
4) Tassis, P.D. et al. (2002). Clinical evaluation of intradermal vaccination against porcine inzootic pneumonia (Mycoplasma Hyopneumoniae). Veterinary Record, published online doi: 10.1136/vr. 100239
5)Baker, S. R et. al. (2012). Evaluation of a needle-free injection device to prevent hematogenous transmission of porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Journal of Swine Health and Production. Vol. 20. No. 3. 123-128.