Förstasida

Framtidens vaccinationsteknik är intradermal

- Nålfri IDAL för snabb och lätt administrering av vaccin11) Ferrari L. et al. (2011). Evaluation of the immune response induced by intradermal vaccination by using a needleless system in comparison with the intramuscular route in conventional pigs. Research in Veterinary Science 90 64-71.